پیشرفت پروژه ازویر

ما برای انجام بهترین‌ها متولد شدیم! ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!

تاریخ توضیح
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۱۰ تیر ۱۳۹۶ نسخه اول ازویر در حال آماده‌سازی است
۱ آبان ۱۳۹۶ نسخه بتای ازویر منتشر شد
۱۰ مهر ۱۳۹۵ نسخه آلفای ازویر منتشر شد
۱۸ خرداد ۱۳۹۳ نام ازویر برای این پروژه برگزیده شده و دامنه‌ی Azvir.ir ثبت شد.
... ما برای انجام بهترین‌ها متولد شدیم!

صبور باشید...

بگذارید نیازهای شما را هم بشنویم

با ما در تماس باشید

رایانامه