ازویر | ازویر، راه‌حلی کامل و زیبا را برای مراکز آموزشی ارائه می‌دهد؛ همه‌‌ی کارها را به‌سادگی انجام دهید و لذت ببریدازویر

پیشرفت پروژه ازویر

ما برای انجام بهترین‌ها متولد شدیم! | ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!

تاریخ
توضیح
...
ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۱۰ تیر ۱۳۹۶
نسخه اول ازویر در حال آماده‌سازی است
۶ تیر ۱۳۹۶
نسخه بتای ازویر منتشر شد
۱۰ مهر ۱۳۹۵
نسخه آلفای ازویر منتشر شد
۱۸ خرداد ۱۳۹۳
نام ازویر برای این پروژه برگزیده شده و دامنه‌ی Azvir.ir ثبت شد.
...
ما برای انجام بهترین‌ها متولد شدیم!